Στασικράτους 8Α, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 671 787

        +357 22 675 796

Φαξ: +357 22 662 700